Синдикат „Висше образование“ – КТ „Подкрепа“ представи резултатите от проведеното „Национално представително изследване на психосоциалните рискове и работоспособността на преподавателите във висшите училища в България“

На 28 ноември 2019г. Синдикат „Висше образование“ – КТ „Подкрепа“ проведе конференция, на която представи резултатите от проведеното „Национално представително изследване на психосоциалните рискове и работоспособността на преподавателите във висшите училища в България. Специален фокус на проучването са психосоциалните рискове, възникващи в резултат от спецификата на труда в сектор „Висше образование“. 

Това е първото подобно изследване в България, в което се изследва тежката натовареност на преподавателския труд, включваща освен преподаване и високи изисквания за научна дейност (научни публикации, научни проекти, учебници), субективно атестиране и конкурси за кариерно израстване, основани на субективни критерии и процедури и т.н.

Д-р Валери Апостолов  – Председател на синдикат „Висше образование“ – КТ „Подкрепа“ изнесе лекция за същността и проблемите, свързани с психосоциалните рискове. Резултатите от изследването бяха представени от проф. д.с.н. Емилия Ченгелова. В конференцията участваха: инж.Димитър Манолов – Президент на КТ „Подкрепа“, д-р Петър Николов – Заместник-министър на образованието и науката, инж.Румяна Михайлова – Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Ръководството на Фонд „Условия на труд“ към Министерство на труда и социалната политика, представители на синдикални ръководства, на университети и научни институти и др.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *