Препоръчителни правила за провеждане на избори на ръководни органи на факултети на държавните университети

Юридическият екип на СВО-КТ „Подкрепа“ разработи:  „Препоръчителни правила за провеждане на избори на ръководни органи на факултети на държавните университети“

Изтегляне на пълния текст на правилата: