Второ становище на на СВО-КТ „Подкрепа“ по Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование

Становище от Синдикат „Висше образование“ – КТ „Подкрепа“ относно: внесен в Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование N 901-01-42 от 12.08.2019 г.

Изтегляне на пълния текст на становището: