Програмни документи

УСТАВ на Синдикат „ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ“ към КТ „ПОДКРЕПА”