Свържете се с нас

Синдикат „Висше Образование“

гр. София 1000
Ул. „Ангел Кънчев“ 2

Тел: (+359 2) 987 02 88

e-mail: office@podkrepa-svo.org

www: https://podkrepa-svo.org

За Връзка със СИНДИКАЛНИТЕ СЕКЦИИ
1 УНСС – София
Председател: доц. д-р Галина Димитрова
e-mail: unwe@podkrepa-svo.org
Web: https://www.unwe.bg/bg/pages/9161/синдикална-секция-към-кт-подкрепа-при-унсс.html
2 СУ„Св. Климент Охридски“-София
Председател: доц. д-р Елена Ташева
e-mail: uni-sofia@podkrepa-svo.org
3 Университет по библиотекознание и информационни технологии-София
Председател: проф. д-р. Мария Николова
e-mail: unibit@podkrepa-svo.org
4 Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Председател: доц.д-р Пламен Панайотов
e-mail: shu@podkrepa-svo.org
5 Технически университет-Габрово
Председател: Илиян Господинов
e-mail: tugab@podkrepa-svo.org
6 Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“
Председател: доц. д-р Мая Русева
e-mail: uni-vt@podkrepa-svo.org
7 Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов
Председател: проф. д-р Божидар Божинов
e-mail: uni-svishtov@podkrepa-svo.org
8 Аграрен университет – Пловдив
Председател: доц.д-р Димитър Зяпков
e-mail: au-plovdiv@podkrepa-svo.org
9 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Председател: проф. д-р Марина Иванова
e-mail: uni-plovdiv@podkrepa-svo.org
10 Технически университет София, филиал Пловдив
Председател и.д. Петър Шиндов
e-mail: tu-plovdiv@podkrepa-svo.org
11 Университет по хранителни технологии – Пловдив
Председател: Светлана Хаджиева
e-mail: uft-plovdiv@podkrepa-svo.org
12 Русенски университет „Ангел Кънчев“
Председател: гл.ас. д-р Сехер Кадирова
e-mail: uni-ruse@podkrepa-svo.org
13 Тракийски университет – Ст. Загора
Медицински Факултет
Председател: Марияна Дрянова
e-mail: uni-sz-m@podkrepa-svo.org
14 Тракийски университет – Ст. Загора
Аграрен Факултет
Председател: доц. д-р Стефан Денев
e-mail: uni-sz-a@podkrepa-svo.org
15 Тракийски университет – Ст. Загора
Ветеринарно Медицински Факултет
Председател: Проф. д-р Иван Зарков
e-mail: uni-sz-vm@podkrepa-svo.org
16 Югозападен университет „Неофит Рилски“ Благоевград
Председател: проф. д-р Васил Жечев
e-mail: swu@podkrepa-svo.org
17 Факултет „ Техника и технологии“ – Ямбол
Председател: Жечка Йорданова
e-mail: uni-sz-y@podkrepa-svo.org
18 Технически университет – Варна
Председател: Доц.д-р Недка Николова
e-mail: tu-varna@podkrepa-svo.org
19 Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
Председател: гл.ас. д-р инж. Лилия Станева
e-mail: btu@podkrepa-svo.org