Синдикални секретари

Д-р Сехер Кадирова завършва ОКС “Бакалавър” и “Магистър” по специалност Електроника в Русенски университет през 2005г. През 2009 завършва магистърска курс по „Информатика и информационни технологии в обучението“ към Русенски университет. През 2012г. защитава докторска дисертация по научна специалност „Електронизация“.

Д-р Кадирова е редовен преподавател в катедра “Електроника” на Русенски университет “Ангел Кънчев” от 2007г. Автор е на научни публикации, които са  реферирани и индексирани в престижни световни информационни ресурси като SCOPUS , Web of Science и други. Цитирана е в същите реферирани бази данни.

Д-р Кадирова е ръководител на над 15 двустранни споразумения по програма Еразъм+ и участва активно в международни проекти, подготвяни от колективи на Русенски университет. Има проведени специализации в Англия, Турция и Азербайджан. Участвала е в работни срещи по проекти в Испания, Полша, Холандия, Румъния, Турция и др.


Кирил Бойчев Маринков

Роден : 03.03.1972 година град Пловдив

Настояща работа : Главен експерт катедра физиология на растенията Аграрен Университет Пловдив. Длъжностно лице по безопасност и здраве при работа, аварийна и пожарна безопасност. /2012 година-до сега/

Предишна работа : Асистент катедра медицинска физика и биофизика Медицински Университет Пловдив

Предишна работа : Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителна фирма. /2006-2010 година/

Предишна работа : Агенция за подбор и управление на персонал-регионален мениджър

Образование : студент втора /последна/ година магистратура „Растениевъда продукция“ Аграрен Университет/агроном/
Образование : физика и математика Пловдивски Университет завършил 1997 година.

Средно образование : Математическа гимназия „К. Величков“ град Пазарджик випуск 1989г

Отбил военна служба 1998-1999 година Военно окръжие град Пловдив

Втори заместник председател Подкрепа АУ Пловдив