СИНДИКАЛНИ СЕКЦИИ

СИНДИКАЛНИ СЕКЦИИ
1 УНСС – София Председател:
гл. ас. д-р. Станимир Стаматев
e-mail: unwe@podkrepa-svo.org
Web: https://www.unwe.bg/bg/pages/9161/синдикална-секция-към-кт-подкрепа-при-унсс.html
2 СУ„Св. Климент Охридски“-София
Председател: доц. д-р Елена Ташева,
e-mail: uni-sofia@podkrepa-svo.org
3 Университет по библиотекознание и информационни технологии-София
Председател: доц. др. Веселин Чантов,
e-mail: unibit@podkrepa-svo.org
4 Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Председател: ст. Преп. Христина Христова,
e-mail: shu@podkrepa-svo.org
5 Технически университет-Габрово
Председател: Илиян Господинов,
e-mail: tugab@podkrepa-svo.org
6 Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“
Председател: доц. д-р Мая Русева,
e-mail: uni-vt@podkrepa-svo.org
7 Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов
Председател: проф. д-р Божидар Божинов,
e-mail: uni-svishtov@podkrepa-svo.org
8 Аграрен университет – Пловдив
Председател: гл. ас. Манол Даллев,
e-mail: au-plovdiv@podkrepa-svo.org
9 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Председател: проф. д-р Марина Иванова,
e-mail: uni-plovdiv@podkrepa-svo.org
10 Технически университет София, филиал Пловдив
Председател: Доц. д-р. Ангел Ленгеров,
e-mail: tu-plovdiv@podkrepa-svo.org
11 Университет по хранителни технологии – Пловдив
Председател: инж. Недялка Нешева-Пирова,
e-mail: uft-plovdiv@podkrepa-svo.org
12 Русенски университет „Ангел Кънчев“
Председател: гл.ас. д-р Сехер Кадирова,
e-mail: uni-ruse@podkrepa-svo.org
13 Тракийски университет – Ст. Загора,
Медицински Факултет
Председател: Марияна Дрянова,
e-mail: uni-sz-m@podkrepa-svo.org
14 Тракийски университет – Ст. Загора,
Аграрен Факултет,
Председател: Проф. дсн. Васил Атанасов,
e-mail: uni-sz-a@podkrepa-svo.org
15 Тракийски университет – Ст. Загора,
Ветеринарно Медицински Факултет,
Председател: гл. ас. д-р. Камелия Стаматова – Йовчева,
e-mail: uni-sz-vm@podkrepa-svo.org
16 Югозападен университет „Неофит Рилски“ Благоевград,
Председател: проф. д-р Васил Жечев,
e-mail: swu@podkrepa-svo.org
17 Факултет „ Техника и технологии“ – Ямбол
Председател: Жечка Йорданова
e-mail: uni-sz-y@podkrepa-svo.org
18 Технически университет – Варна
Председател: Николай Янчев
e-mail: tu-varna@podkrepa-svo.org
19 Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас,
Председател: Д-р. инж. Юлиян Петров
e-mail: btu@podkrepa-svo.org
20 Икономически университет – Варна ,
Председател: Ваня Стоянова
e-mail: ue-varna@podkrepa-svo.org
21 Национална Художествена Академия 
ул. „Шипка“ № 1, 1000 София
Председател: д-р. Антон Иванов
e-mail: nha@podkrepa-svo.org
22 Висше строително училище „Любен Каравелов“
Председател: проф. изк Благовеста Иванова – Цоцова
e-mail: vsu@podkrepa-svo.org