NDUSTRIAL RELATIONS
AND PUBLIC DEVELOPMENT
Issue 3 / 2023

Published 28.09.2023г.

TABLE OF CONTENTS

ECONOMIC EVALUATION OF A MECHANISED TECHNOLOGY FOR GROWING WINE VARIETIES VINEYARDS, p.01-08, Ivan Mitkov

[ ИКОНОМИЧЕСКA ОЦЕНКА НА МЕХАНИЗИРАНА ТЕХННОЛОГИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ВИНЕН СОРТ ЛОЗЯ, стр.01-08, Иван Митков ]


THE BULGARIAN PRESENCE ON THE DIGITAL PLATFORM ETSY, p.09-23, Mira Dobreva

[ БЪЛГАРСКОТО УЧАСТИЕ В ДИГИТАЛНАТА ПЛАТФОРМА ЕТСИ, стp.09-23, Мира Добрева ]


ECONOMIC ASSESSMENT OF RH ACTIVITIES IN MECHANISED TOMATO GROWING TECHNOLOGY, p.24-30, Ivan Mitkov

[ ИКОНОМИЧЕСКA ОЦЕНКА НА РЗ ДЕЙНОСТИТЕ ПРИ МЕХАНИЗИРАНА ТЕХННОЛОГИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАТИ, стр. 24-30, Иван Митков ]


EFFICIENCY OF INCOME DISTRIBUTION IN BULGARIA, p.31-45, Konstantin Kolev , Maya Tsoklinova

[ ЕФЕКТИВНОСТ НА ДОХОДНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ, cтp.31-45, Константин Колев , Мая Цоклинова ]


ECONOMIC EVALUATION OF MECHANIZED TECHNOLOGY FOR APPLE’S PRODUCTION, p.46-54, Ivan Mitkov

[ ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА МЕХАНИЗИРАНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЯБЪЛКИ, стр. 46-54, Иван Митков ]