ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ
бр. 3 / 2023

Издаден на 28.09.2023г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ИКОНОМИЧЕСКA ОЦЕНКА НА МЕХАНИЗИРАНА ТЕХННОЛОГИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ВИНЕН СОРТ ЛОЗЯ, стp.01-08, Иван Митков

[ ECONOMIC EVALUATION OF A MECHANISED TECHNOLOGY FOR GROWING WINE VARIETIES VINEYARDS, p.01-08, Ivan Mitkov ]


БЪЛГАРСКОТО УЧАСТИЕ В ДИГИТАЛНАТА ПЛАТФОРМА ЕТСИ, стp.09-23, Мира Добрева

[ THE BULGARIAN PRESENCE ON THE DIGITAL PLATFORM ETSY, p.09-23, Mira Dobreva ]


ИКОНОМИЧЕСКA ОЦЕНКА НА РЗ ДЕЙНОСТИТЕ ПРИ МЕХАНИЗИРАНА ТЕХННОЛОГИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАТИ, стp.24-30, Иван Митков

[ ECONOMIC ASSESSMENT OF RH ACTIVITIES IN MECHANISED TOMATO GROWING TECHNOLOGY, p.24-30, Ivan Mitkov ]


ЕФЕКТИВНОСТ НА ДОХОДНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ, стp.31-45, Константин Колев , Мая Цоклинова

[ EFFICIENCY OF INCOME DISTRIBUTION IN BULGARIA, p.31-45, Konstantin Kolev , Maya Tsoklinova ]


ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА МЕХАНИЗИРАНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЯБЪЛКИ, стp.46-54, Иван Митков

[ ECONOMIC EVALUATION OF MECHANIZED TECHNOLOGY FOR APPLE’S PRODUCTION, p.46-54, Ivan Mitkov ]