Споразумение относно оптимизиране на работната заплата във висшите училища

На 25.11.2020г. се подписа споразумение относно оптимизиране на работната заплата във висшите училища. Споразумението е първо по рода си и е „своеобразен браншов колективен трудов договор“ за Висшето образование.

Социалните партньори – държавата в лицето на министъра на Образованието и науката , работодателите в лицето на ректорите представени от председателя на съвета ректорите във Висшите училища и национално представителните синдикати СВО КТ „ПОДКРЕПА“ и ВОН КНСБ си подадоха ръка и чрез подписването на това споразумение търсят решение, за да се спаси този толкова важен бранш висше образование. Споразумението ще мотивира висшите училища и е положителна тенденция в сферата на висшето образование.

Ръстът за рязко увеличение на заплатите на асистенти и главни асистенти е стъпка във вярната посока за провежданите реформи в областта на висшето образование през 2021 г.

Разбира се с увеличението на заплатите, трябва да има и втора стъпка през следващите години, с която да се актуализират заплатите на администрацията към Висшите Училища, а така също и на хабилитирания състав защото рязкото увеличение на асистентските заплати смачка на практика отстоянието със заплатите на хабилитираните лица доценти и професори и това не създава стимул за академично израстване.

В обобщение споразумението има основна цел, да мотивира младите научно-преподавателски кадри, и да се осигури възможност за развитие на академичния състав, като създадат еднакви правила за ефективно и ефикасно използване на допълнително предвидените финансови средства за държавните Висши Училища, както и за оптимизиране структурата на академичния състав.

Считано от 01.01.2021 г. началните размери на основната работна заплата за академичните длъжности от научно-преподавателския състав, трябва да достигнат следните нива:

„асистент“ – 1300 лв.,

„главен асистент“ – 1400 лв.;

„доцент“ – 1500 лв.;

„професор“ – 1600 лв.

„преподавател“ – 1260 лв.;

„старши преподавател“ – 1350 лв.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *