Синдикат „Висше образование“ – КТ „Подкрепа“ представи резултатите от проведеното „Национално представително изследване на психосоциалните рискове и работоспособността на преподавателите във висшите училища в България“

На 28 ноември 2019г. Синдикат „Висше образование“ – КТ „Подкрепа“ проведе конференция, на която представи резултатите от проведеното „Национално представително изследване

Прочетете повече

Второ становище на на СВО-КТ „Подкрепа“ по Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование

Становище от Синдикат „Висше образование“ – КТ „Подкрепа“ относно: внесен в Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона

Прочетете повече

Препоръчителни правила за провеждане на избори на ръководни органи на факултети на държавните университети

Юридическият екип на СВО-КТ „Подкрепа“ разработи:  „Препоръчителни правила за провеждане на избори на ръководни органи на факултети на държавните университети“

Прочетете повече

Становище по Проект на Постановление на Министерския Съвет (ПМС) за условията и реда за създаване на търговски дружества от държавните висши училища за целите на стопанската реализация на резултатите от научни изследвания и обекти на интелектуалната собственост

Становище от Синдикат „Висше образование“ – КТ „Подкрепа“ относно: Проект на Постановление на Министерския Съвет (ПМС) за условията и реда

Прочетете повече

В 44-то Народно събрание постъпи за разглеждане Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование

Становище от Синдикат „Висше образование“-КТ „ПОДКРЕПА“ относно: внесен в Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование

Прочетете повече