Становище по Проект на Постановление на Министерския Съвет (ПМС) за условията и реда за създаване на търговски дружества от държавните висши училища за целите на стопанската реализация на резултатите от научни изследвания и обекти на интелектуалната собственост

Становище от Синдикат „Висше образование“ – КТ „Подкрепа“ относно: Проект на Постановление на Министерския Съвет (ПМС) за условията и реда за създаване на търговски дружества от държавните висши училища за целите на стопанската реализация на резултатите от научни изследвания и обекти на интелектуалната собственост. Изтегляне на пълния текст на становището: