Председател

Доц. Д-р Валери Апостолов е Конфедерален секретар и Председател  на синдикат „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“, както и действащ  адвокат към Софийска адвокатска колегия, преподавател е в Университета за национално и световно стопанство, катедра „Човешки ресурси и социална защита“.

Бил е заместник-министър на труда и социалната политика с ресори: индустриални отношения, социално осигуряване, помирение и арбитраж и здравословни и безопасни условия на труд, управител на фонд „Условия на труд“,  председател и член на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж, директор на териториални поделения в системата на Националния осигурителен институт, зам. председател на Сметната палата на Република България.

Специализирал е в областта на социалната политика и социалното осигуряване в Дания, САЩ, Швейцария. Има редица публикации и участия в проекти в областта на икономиката и организацията на труда.