В 44-то Народно събрание постъпи за разглеждане Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование

  • Становище от Синдикат „Висше образование“-КТ „ПОДКРЕПА“ относно: внесен в Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование №902-01-42 от 12.08.2019 г. Изтегляне на пълния текст на становището:

STANOVISHTE_ZVO

  • В 44-то Народно събрание постъпи за разглеждане Закон за изменение и допълнение (Вх.№902-01-42 от 12/08/2019г.) на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г., изм. ДВ. бр.98 от 2018 г.). Водеща парламентарна комисия по законопроекта е комисията по образованието и науката.

Може да се запознаете със законопроекта на следният линк: https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157129/