СРС – КТ „Подкрепа” Търговище

На 17.05.2019 г., в конферентната зала на хотел „Терра Европа” се проведе редовно заседание на СРС – КТ „Подкрепа”, на която бе гост областният управител на Търговище г-н Митко Стайков. Сред официалните гости бяха вицепрезидентът на КТ „Подкрепа” инж. Иоанис Партениотис, конфедералният секретар д-р Валери Апостолов, накалникът на РУО Търговище Елка Станчева, председатели на областни и общински стуктури, членове на синдиката.
Конференцията започна с химна на Република България, след което бе гласуван и приет дневният ред. Председателят на КТ „Подкрепа” Търговище г-н Васил Николов представи отчет за дейността през последните години, очерта изминатия път на организацията, както и правото на свободния избор – проява на свободната воля като обединяващо звено, което свързва членовете, съмишлениците и симпатизантите с морална подкрепа.