ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ – Председател на Синдикат „Висше Образование“ към КТ „Подкрепа“

Конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“ и Председател на Синдикат „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“. Магистър по икономика и организация на труда от Университета за национално и световно стопанство и по право от Варненския свободен университет. Заемал е длъжности и е работил като: инспектор и финансов ревизор (1991-1992), директор (1992-2000) в районно управление „Социално осигуряване“ Кърджали; главен директор на Столично управление „Социално осигуряване“ (2000-2001); заместник-министър на труда и социалната политика и Управител на фонд „Условия на труд“ (2001-2005). Заместник-председател на Сметната палата на Република България (2011-2014). Член и председател на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж (2002-2003). Хоноруван преподавател в Университета за национално и световно стопанство (от 2000 г.), доктор по икономика. Ползва английски, руски и френски език.