СИНДИКАТ „ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ“ – КТ „ПОДКРЕПА“ /СВО-КТ „ПОДКРЕПА“/

Създаден е да отговори, на изискванията за закрила правата и социалните придобивки на работещите в сферата на висшето образование на 21.06.2016г. в гр. София в залата на КТ „ПОДКРЕПА“ от 9 синдикални секции, по инициатива на икономическия съветник на КТ „ПОДКРЕПА“ и председател на секцията в УНСС д-р Валери Апостолов. Учредители на създаването на СВО КТ „ПОДКРЕПА“ са синдикалните секции към КТ „Подкрепа“ в : УНСС-София; УНИБИТ-София; СУ „св. Климент Охридски “ – София; СА – „Димитър Ценов“ СВИЩОВ; ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив; Aаграрен Университет Пловдив; Тракийски Университет – Стара Загора;

Медицински Факултет Стара Загора; ВТУ – „Св.Св. Кирил и Методий“.

На учредителната конференция, за председател наСиндикат „Висше Образование“ КТ „Подкрепа“, бе избран д-р Валери Апостолов, а за заместник председател проф. д-р Мария Николова.

СВО КТ “Подкрепа” има за цел и предмет на дейност защита на правата, достойнството, професионалните и социалните интереси на членовете на организацията в синдиката работещи в сферата на висшето образование чрез:

Осигуряване на правата в сферата на професионалната дейност, заплащането на труда, социалните условия, техническата безопасност и охраната на труда.

Защита на здравето, материалните, обществените и културните интереси на своите членове и техните семейства.

Съгласуване и защита интересите на работниците и служителите с тези на работодателите.

Полагане на системни усилия за осъществяване на пълното равенство между мъжете и жените при реализиране на трудовите им права.

Провеждане на обучение, консултации и квалификация в областите на трудово- правните отношения, социалното осигуряване, условията на труд, екологията, индустриалните отношения, заетостта, професионалната квалификация, преквалификация и основите на гражданското общество.

Да се бори срещу дискриминация на расова, национална, етническа или религиозна принадлежност.

Влияние върху формирането на социално-икономическата политика на държавата за подобряване материалното състояние и справедливото разпределение на обществения продукт въз основа на принципите на социалното партньорство.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *