КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА „ПОДКРЕПА“

Създадена по идея на д-р К. Тренчев и поета Петър Манолов на 8.02.1989 г., от няколко учредители: д-р К. Тренчев, Диана и Димитър Бояджиеви – художници от Пловдив, Кояна Иванова – студентка по медицина и др., а документите за регистрация на НЕЗАВИСИМИЯ СИНДИКАТ ПОДКРЕПА са изпратени в Пловдивския съд на 11.02.1989 г. За председател на Подкрепа е избран д-р Константин Тренчев.

С това започва първият етап от развитието на Независимия синдикат Подкрепа и неговата борба за оцеляване в условията на комунистическия тоталитарен режим.

На 4.05.1989 г. в Пловдив се води второ дело по регистрация на Подкрепа. Старите документи се оттеглят и се внася нов устав в Старозагорския районен съд.

През лятото на 1989г. членове и симпатизанти на „Подкрепа“ подготвят първата синдикална програма на свободен профсъюз от 45 години насам, която се приема на събрание във Велико Търново.

КТ „Подкрепа“ води множество митинги, протести, шествия и стачки през годините, повечето от които завършват успешно с желания резултат.

От 1994 г. до 2015 г. президент на КТ „Подкрепа“ е д-р Константин Тренчев, а вицепрезидент инж. Димитър Манолов-член на „Подкрепа“ от 1989 г. и основател, а впоследствие и председател на Синдиката на строителите. След проведения девети конгрес на КТ „Подкрепа“ за президент на синдиката бе избран Димитър Манолов.

В момента КТ „Подкрепа“ наброява над 150 000 члена, обединени в 36 регионални синдикални съюза, 30 федерации и национални синдикати и 4 асоциирани организации.

КТ „Подкрепа“ е първата синдикална организация на България, приобщена към Международната Конфедерация на Свободните профсъюзи /днес МКП/ през юни 1991 г. Почетният президент на Конфедерацията д-р Константин Тренчев е вицепрезидент на Международната Конфедерация на Свободните Профсъюзи през периода 1992-1996 г.

КТ „Подкрепа“ първоначално притежава статут на наблюдател в Европейската Конфедерация на Профсъюзите от месец януари 1994 г, а от месец декември 1995 г. е приета за пълноправен член на голямото европейско синдикално семейство.

На X-ия редовен Конгрес на ЕКП в Прага през 2003 г. за първи път от създаването на ЕКП, българин – а именно д-р Константин Тренчев бе избран за вицепрезидент и член на Дирекционния съвет на ЕКП.

На ХIII-ия в Париж през 2015 г. президентът Димитър Манолов бе избран за вицепрезидент на ЕКП за периода 2015 -2017 г.

През 2010 г. КТ „Подкрепа“ бе приета за пълноправен член на EZA – най-големия християнски център за обучение.

КТ “Подкрепа” е представителна организация на работниците и служителите на национално равнище и участва в Националният съвет за тристранно сътрудничество.

КТ “Подкрепа” е независима от държавните, административните органи, работодателите, политическите партии, обществените и религиозните организации и сдружения.

КТ “Подкрепа” осъществява своите задачи като:

Представлява и защитава своите членове пред работодателите, изпълнителната и съдебната власти и органите на държавната администрация, както и пред обществени, политически и други организации.

Участва в преговори с работодателите, национални и регионални институции за сключване на колективни трудови договори и споразумения в условията на тристранно сътрудничество.

Упражнява контролни права, предоставени от Кодекса на труда и информира своевременно органите по спазване на трудовото законодателство на всички нива за констатирани нарушения.

Оказва материална, морална и друга специализирана помощ на своите членове.

Развива синдикалната солидарност между членовете на Конфедерацията.

КТ “Подкрепа” има за цел и предмет на дейност защита на правата, достойнството, професионалните и социалните интереси на членовете на организацията в Конфедерацията чрез:

Осигуряване на правата в сферата на професионалната дейност, заплащането на труда, социалните условия, техническата безопасност и охраната на труда.

Защита на здравето, материалните, обществените и културните интереси на своите членове и техните семейства.

Съгласуване и защита интересите на работниците и служителите с тези на работодателите за просперитета на предприятията, с приоритет на работниците и служителите.

Полагане на системни усилия за осъществяване на пълното равенство между мъжете и жените при реализиране на трудовите им права.

Провеждане на обучение, консултации и квалификация в областите на трудово- правните отношения, социалното осигуряване, условията на труд, екологията, индустриалните отношения, заетостта, професионалната квалификация, преквалификация и основите на гражданското общество.

Влияние върху формирането на социално-икономическата политика на държавата за подобряване материалното състояние и справедливото разпределение на обществения продукт въз основа на принципите на социалното партньорство.

Да се бори срещу дискриминация поради расова, национална, етническа или религиозна принадлежност.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *