Свържете се с нас

„Индустриални отношения и обществено развитие“

електронно списание на Синдикат „Висше Образование“ към КТ „ПОДКРЕПА“

гр. София 1000
ул. „Ангел Кънчев“ 2

Тел: (+359 2) 987 02 88

e-mail: e-journal@podkrepa-svo.org

www: https://podkrepa-svo.org/e-journal/