ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ
бр. 1 / 2022

Издаден на 24.03.2022г.

СЪДЪРЖАНИЕ

СРАВНИТЕЛЕН ИНДЕКС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЛОГИСТИКАTA ТУРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ, стр. 01-14, Селчук Дуранлар, Симеон Ананиев

[ TURKEY – BULGARIA LOGISTICS PERFORMANCE INDEX COMPARISON p.01-14, Selçuk Duranlar, Simeon Ananiev ]


ВЛИЯНИЕ НА МАКСИМАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД ВЪРХУ ДОХОДНОТО НЕРАВЕНСТВО, стр. 15-39, Даниела Пенкова

[ EFFECTS OF THE MAXIMUM TAXABLE INCOME FOR SOCIAL SECURITY ON INCOME INEQUALITY, p.15-39, Daniela Penkova ]


ПРОЦЕСИТЕ ПО ДИГИТАЛИЗАЦИЯ, ПРЕДПОСТАВКА ЗА ОРГАНИЗАЦИОННО ЛИДЕРСТВО, стр. 40-51, Петя Славова

[ DIGITALIZATION PROCESSES, PREREQUISITE FOR ORGANIZATIONAL LEADERSHIP, p. 40-51 Petya Slavova ]


ЗА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА СОЛИДАРНОСТ , стp. 52-71, Десислава Янева

[ FOR LABOR AND SOCIAL SOLIDARITY, p.52-71, Desislava Yaneva ]


НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРОМЯНА В ОСЪЗНАВАНЕТО НА ПЕРСОНАЛНИЯТ БРАНДИНГ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ, стр.72-79, Зорница Златкова

[ THE NESESITY OF CHANGE IN THE- PERSEPTION OF PERSONAL BRANDING IN SOCIAL MEDIA, p. 72-79, Zornitsa Zlatkova ]